Handelsbetingelser, Hypnoseterapi

Power-Mind.dk

Power-Mind.dk er ejet af Bjarne Jensen, Gyvelvej 3, 4200 Slagelse. Begge navne vil blive brugt i Handels betingelserne og dækker over samme instans.

Generelle betingelser

Ved bookingen af en behandlingstid hos Power-Mind.dk V/Bjarne Jensen, bekræfter du at have læst og accepteret nedenstående handelsbetingelser.

Ved brud på en eller flere af handelsbetingelserne ophører arbejdet øjeblikkeligt, og den fulde betaling for tiden opkræves.

Proceduren for bestilling og gennemførsel af en behandling

1.     Du bestiller en tid i det online bookingsystem, ved at:

o   Vælge et tema i listen.

o   Vælge en ledig tid der passer dig.

o   Indtaste dine kontaktoplysninger.

2.     Du modtager en bekræftelse for bookingen via mail.

3.     Dagen før vores aftale modtager du en påmindelse via mail.

4.     På dagen møder du op til behandlingen.

5.     Efter behandlingen modtager du din kvittering via e-mail.

6.     Du kan altid logge ind i bookingsystemet og se dine aftale, og frem til 24 timer før en aftale, kan du ændre eller aflyse den i det online bookingsystem.

1. Bestilling

·        Du kan booke en behandlingstid hos Power-Mind.dk i det online bookingsystem

·        Tiden er først booket når du har modtaget en bekræftelse via mail eller herom. Du modtager ligeledes en mail dagen før din tid.

·        Tiden skal altid bookes i den modtagne klients navn.

·        Er klienten 15 år eller under, kan tidsbestillingen kun ske ved forudgående samtale via telefon, online møde eller fysisk fremmøde.

2. Behandlingstemaer og oplysninger

·        Ved bookingen af en tid oplyses navn og kontaktoplysninger på den person, der skal modtage behandlingen.
Det er væsentligt at være præcis og ærlig om temaet, som skal arbejdes med, og at personen, som skal modtage behandlingen, er bekendt med bookingen af tiden.

·        Bjarne Jensen forbeholder sig retten til at afvise et tema, hvis det ikke fremgår som emne i booking systemet, eller han ikke etisk kan stå inde for det.

·        Du er som klient forpligtet til at oplyse hvis du er diagnosticeret med, eller har mistanke om at lide af, en svær psykisk lidelse, f.eks. skizofreni o.l., forud for tidsbestillingen, da disse kan være uforenelige med en hypnosebehandling.

·        Skulle bestilleren tilbageholde informationer om diagnoser, ligger ansvaret for eventuelle følgeskader udelukkende ved bestilleren.

2.1. bjarne jensen LAVER IKKE BEHANDLINGER:

·        På personer med svære psykiske lidelser, så som skizofreni, personlighedsspaltning eller selvmordstanker.

·        På personer, som er i gang med et behandlingsforløb hos en anden behandler (Psykolog, psykiater, hypnoterapeut o.l.).

·        På personer, som er psykisk udviklingshæmmede.

·        På personer, som har været uærlige om temaet der skal arbejdes med.

·        På personer der er påvirket af alkohol, stoffer eller lignende.

·        På personer, som ikke selv ønsker behandlingen.

·        Af spirituel eller åndelig karakter.

·        Som helt fjerner kroppens naturlige advarselssignaler.

·        Som har til hensigt at indskrænker andres frie vilje.

·        Som har til hensigt at styrke sexlysten hos dig selv eller andre.

3. Betaling

·        Betalingen sker før behandlingen påbegyndes, og kan ske kontant (det aftalte beløb) eller via MobilePay. Der kan desværre IKKE betales med kort.

·        Hypnose er et effektivt redskab, der hjælper med at skabe forandring her og nu, såfremt du som klient er klar til forandringen. Prisen for en behandling er for tiden, ikke for resultatet.

4. Klinikken og sikkerhed

·        Behandlingen foregår i klinikken på Gyvelvej 3, 4200 Slagelse (Medmindre andet er aftalt på forhånd).

o   Du kan parkere i indkørslen

·        Af hensyn til klienten med tiden før dig, vil jeg bede dig om tidligst at komme 10 minutter før din tid.

·        Der er en lille trappe op, der besværliggør det for kørestolsbruger. Er du kørestols bruger, så kontakt mig inden, og vi finder en løsning.

·        Af sikkerhedshensyn lyd- eller film optages alle sessioner. Optagelserne behandles som beskrevet i databeskyttelsespolitikken. Optagelserne vil ikke blive offentliggjorte, og kan ikke kræves udleveret af klienten.

5. Behandlingen

·        En behandling er ofte en privat sag, og derfor sker behandlingen altid én til én.

5.1. ANSVARSFRASKRIVELSE

·        Hypnose er et effektivt redskab, der hjælper med at skabe forandring her og nu, dog afhænger resultatet af klientens ønske om denne forandring og vilje til at implementere de nye strategier.

·        Bjarne Jensen er ikke ansvarlig for resultatet af sessionen, og prisen for tidsforbruget, ikke resultatet.

·        Bjarne Jensen er ikke ansvarlig for eventuelle eftervirkninger forårsaget af skjulte ikke diagnosticerede psykiske lidelser.

·        Jarne Jensen er ikke ansvarlig for eventuelle eftervirkninger forårsaget af uærlighed i de oplysningerne afgivet ved tidsbestillingen.

·        Efter en session kan man være en smule træt, og det er den enkelte klients eget ansvar, at bedømme om denne er i stand til forsvarligt at føre et køretøj.

6. Forsinkelser, aflysninger og afbud

·        Skulle du af en eller anden grund være forhindret i at komme til den bestilte tid, skal du kontakte Bjarne Jensen hurtigst muligt, og senest 2 timer før din tid.

·        Er du forsinket mere en 10 min., betragtes det som en udeblivelse. Tiden aflyses og den fulde betaling opkræves.

·        Afbud kan ske via opkald på 40410067eller mail til Bjarne@Power-Mind.dk. Ved for sent afbud eller udeblivelse, opkræves betalingen for tiden.

·        Du kan altid se, ændre eller aflyse din tid ved at logge ind i bookingsystemet på hjemmesiden (Er der mindre end 24 timer til din aftale, kan den ikke ændres via bookingsystemet)

7. COVID-19

·        Behandlinger hos Power-Mind.dk sker i henhold til myndighedernes gældende regler og anvisninger. Følgende gælder kun ved COVID-19.

·        Du skal aflyse din tid hurtigst muligt, og senest 2 timer før din tid, hvis:

o   Du er det mindste syg.

o   Har mistanke om at være smittebærer.

o   Har været i kontakt med en syg.

o   Du eller en i din umiddelbare omgangskreds er smittet eller venter på svar på en test.

o   Har opholdt dig i en risikozone (uden for landet) inden for de seneste 14 dage.

·        Det forventes at du overholder statens anvisninger om god hygiejne.

·        Møder du det mindste syg op, udviser sygdomssymptomer, eller ved brud på ovenstående, afbrydes sessionen øjeblikkeligt, og den fulde sessionspris opkræves.

·        Ligeledes aflyser Bjarne Jensen tiden, hvis han er bliver syg, eller har mistanke om at kunne være COVID-19 smittebærer.

·        Ved aflysning eller afbud i alle ovenstående tilfælde tilbydes du en ny tid. Aflysninger i disse tilfælde betragtes ikke som en væsentlig misligholdelse, hvorfor der ikke opkræves betaling for behandlingstiden. Dette gælder dog ikke udeblivelse uden varsel (besked), når dette skyldes Covid-19

8. Personlige data

·        Behandlingen af dine personlige data er beskrevet i vores persondatapolitik.

·        Alle journaler, optagelser og noter i forbindelse med en session, er fortrolige mellem Bjarne Jensen og klienten, og vil aldrig blive delt med andre uden klientens samtykke.

·        Journaler, optagelser og noter kan ikke kræves udleveret.

9. Tvist

·        Alle tvist der måtte opstå mellem Bjarne Jensen og en klient skal afgøres i første omgang, så vidt muligt, i mindelighed. Såfremt der ikke kan findes en løsning, kan hver part indbringe sagen for retten i Næstved.